Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

O krok bližšie k WiFi zdarma na celom Slovensku

11.04.2018
Vďaka projektu WiFi pre Teba budú môcť najmä malé obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet, podľa ich výberu. Peniaze vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) budú určené…

viac »

Rozhovor s bývalými stážistami z kancelárie BSK v Bruseli

15.03.2018
„Práce bolo dostatok, ale necítila som sa pod stresom. Stážista sa môže spoľahnúť na svojich šéfov, ktorí vo všetkom ochotne poradia, ale zároveň má aj veľa voľnosti a samostatnosti venovať sa tomu, čo ho naozaj zaujíma.“ Veronika Uplynulý týždeň sme boli v kontakte s našimi…

viac »

Erasmus+: hodnotenie programu v polovici jeho trvania

28.02.2018
Európska komisia vydala na konci január hodnotenie v polovici programu Erasmus+ (z rozpočtového obdobia 2014-2020). Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok v implementácii programu v rokoch 2014-2016, ako aj zhodnotiť dlhodobý dopad siedmich projektov z roku 2007-2013.  Pozrime sa najprv na nejaké štatistické údaje: doposiaľ sa…

viac »

Ako prerozdeliť kompetencie medzi EÚ a členské štáty a akú funkciu majú v tomto procese mestá a regióny?

12.02.2018
Európsky výbor regiónov konzultuje s mestami a regiónmi spôsob ako ich lepšie zapojiť do tvorby a následnej implementácie politík Európskej únie. Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker vytvoril koncom minulého roka pracovnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu s názvom „Robiť…

viac »

URBIS - Nová investičná poradenská platforma pre mestá

29.11.2017
Európske centrum pre poradenstvo v oblasti investícií (EIAH) na konferencii Cities Forum v spolupráci s Európskou komisiou (DG REGIO) a Európskou investičnou bankou 28.11.2017 spustilo novú poradenskú platformu pre mestské investície, URBIS. Platforma je určená pre orgány mestskej správy a ponúka…

viac »

Odborné vzdelávanie a príprava: výzva na predkladanie návrhov

26.10.2017
Výzva na predkladanie návrhov: Spoločné kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave (v rámci programu Erasmus+)       V súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a potrebou zvýšenia ich úrovne,…

viac »

Konferencia predstavila smart riešenia v regióne

18.10.2017
Bratislavský samosprávny kraj pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizoval konferenciu Bratislava Smart Region. Tá do bratislavského Vodárenského múzea priniesla tých najdôležitejších hráčov na poli smart riešení. „Málokto vie, čo vlastne…

viac »

Ako sa regióny popasujú so smart riešeniami

11.10.2017
V utorok 10. októbra 2017 sa v kancelárii Bratislavského kraja v Bruseli uskutočnil seminár „Tretia priemyselná revolúcia a jej implementácia v území“. Podujatie bolo zorganizované v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest a Bratislavský kraj na ňom participoval…

viac »

Výzva pre médiá

04.10.2017
„Vďaka financiám z eurofondov sa nám podarí zrekonštruovať naše stredné školy a vytvoriť centrá odborného vzdelávania a prípravy, vytvoriť lepšie podmienky na fungovanie sociálnych služieb a kvalitnejší život pre klientov DSS, zlepšiť dopravu v regióne…

viac »

BSK pozýva na seminár : Tretia priemyselná revolúcia (10. október 2017)

21.09.2017
V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest by sme Vás radi pozvali na seminár, organizovaný Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi, na tému „Tretia priemyselná revolúcia: a jej implementácia v území.“ Tretia priemyselná revolúcia…

viac »
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›