Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Ako prerozdeliť kompetencie medzi EÚ a členské štáty a akú funkciu majú v tomto procese mestá a regióny?

12.02.2018
Európsky výbor regiónov konzultuje s mestami a regiónmi spôsob ako ich lepšie zapojiť do tvorby a následnej implementácie politík Európskej únie. Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker vytvoril koncom minulého roka pracovnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu s názvom „Robiť…

viac »

URBIS - Nová investičná poradenská platforma pre mestá

29.11.2017
Európske centrum pre poradenstvo v oblasti investícií (EIAH) na konferencii Cities Forum v spolupráci s Európskou komisiou (DG REGIO) a Európskou investičnou bankou 28.11.2017 spustilo novú poradenskú platformu pre mestské investície, URBIS. Platforma je určená pre orgány mestskej správy a ponúka…

viac »

Odborné vzdelávanie a príprava: výzva na predkladanie návrhov

26.10.2017
Výzva na predkladanie návrhov: Spoločné kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave (v rámci programu Erasmus+)       V súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a potrebou zvýšenia ich úrovne,…

viac »

Konferencia predstavila smart riešenia v regióne

18.10.2017
Bratislavský samosprávny kraj pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizoval konferenciu Bratislava Smart Region. Tá do bratislavského Vodárenského múzea priniesla tých najdôležitejších hráčov na poli smart riešení. „Málokto vie, čo vlastne…

viac »

Ako sa regióny popasujú so smart riešeniami

11.10.2017
V utorok 10. októbra 2017 sa v kancelárii Bratislavského kraja v Bruseli uskutočnil seminár „Tretia priemyselná revolúcia a jej implementácia v území“. Podujatie bolo zorganizované v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest a Bratislavský kraj na ňom participoval…

viac »

Výzva pre médiá

04.10.2017
„Vďaka financiám z eurofondov sa nám podarí zrekonštruovať naše stredné školy a vytvoriť centrá odborného vzdelávania a prípravy, vytvoriť lepšie podmienky na fungovanie sociálnych služieb a kvalitnejší život pre klientov DSS, zlepšiť dopravu v regióne…

viac »

BSK pozýva na seminár : Tretia priemyselná revolúcia (10. október 2017)

21.09.2017
V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest by sme Vás radi pozvali na seminár, organizovaný Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi, na tému „Tretia priemyselná revolúcia: a jej implementácia v území.“ Tretia priemyselná revolúcia…

viac »

Európsky týždeň odborných zručností 2017

20.09.2017
Európska komisia oznámila, že tohtoročný Európsky týždeň odborných zručností sa uskutoční v dňoch 20.-24. novembra 2017. V rámci druhého ročníka úspešného projektu, ktorý bol predstavený minulý rok, sa Európska komisia rozhodla zavŕšiť Európsky týždeň…

viac »

Bratislavský kraj si berie príklad od Smart Flámska

24.08.2017
Momentálne je veľmi moderný pojem “smart cities and communities” alebo takzvané inteligentné mestá a komunity. Čo to znamená pre Bratislavský kraj objasnila riaditeľka stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová: „Bratislavský kraj sa smart agendou zaoberal už…

viac »

Európsky výbor regiónov má nového predsedu

17.07.2017
Politickí zástupcovia regiónov a miest sa v júli stretli na 124. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli, na ktorom si volili svojho nového predsedu. Po dva a pol ročnom mandáte tak belgický socialista Karl-Heinz Lambertz vystriedal na poste predsedu ľudovca z Fínska Markku Markkulu. Nový…

viac »
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›